filet camouflage, 6x3m, kaki, neuf

100 % polyester

Brand

MFH